Now loading.
Please wait.

منو

فرآوری گارنت آلماندین

فرآوری گارنت آلماندین

فرآوری گارنت با میز لرزان

گارنت آلماندین با سختی بالا یکی از کانیهای مهم در تولید مواد مصرفی برای واتر جتها و سند بلاست میباشد و در حال حاضر اکثر آن از کشورهایی مانند هندوستان و استرالیا وارد میشود

این کانی در مناطقی از ایران بصورت پلاسر موجود میباشد که

شرکت توسعه تجارت مهر راستین توانسته با فرآوری تقلی با میز لرزان که بهترین وسیله برای تولید کنسانتره به روش ثقلی میباشد 

عیار این کانی را به بالای ۹۰ درصد برساند